बळी

सोडले गडी, सोडले खेळ सारे,
सोडले अंगण, सोडले घर न्यारे,
सोडला देश, सोडून सारे झालो भटके,
अरे मानवा, इतके भांडण का रे?

बाप हरवला, बंधू हरपला,
सोडली कुशी, मायेने मिटले डोळे,
सोडला प्राण, बळी माझा ही घे,
पण अरे मानवा, इतके भांडण नको रे।

Alan Kurdi was a three-year-old Syrian boy of Kurdish ethnic background who made headlines around the world after being drowned in the Mediterranean Sea, as part of the Syrian refugee crisis.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.